• GİRİŞ TARİHİ
 • ÇIKIŞ TARİHİ
 • YETİŞKİN
 • REZERVASYON
Değerli Misafirimiz, The Marmara Taksim otelimiz size özel fiyatlardan hizmet vermektedir.
İSTANBUL TURİZM VE OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ’NİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: İstanbul Turizm ve Otelcilik Aş.
Osmanlı Sokak No: 9 Taksim-Beyoğlu-İstanbul

The Marmara Otelleri’nin ve The Marmara Esma Sultan Yalısı’nın işletmecisi olan , Ticari merkezi Osmanlı Sokak No:9 Beyoğlu- İstanbul adresinde bulunan, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’nin 4810040881 numaralı mükellefi, 0481004088100015 Mersis numaralı Veri Sorumlusu İSTANBUL TURİZM VE OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ, kendisine iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. İstanbul Turizm ve Otelcilik Aş. (“The Marmara Collection”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) , AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık .

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Faaliyetlerimiz kapsamında siz müşterilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız ve karşılarında belirtilen amaçlar için işlemekteyiz.

2. Veri Kategorizasyonu :

Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu, Pasaport bilgisi ,Uyruk bilgisi, araç plaka bilgisi, Nüfusa kayıtlı olduğu il ,ilçe, Cilt ,Seri No gibi
İletişim Bilgisi Telefon numarası, e-mail adresi, Adres, Kep adresi gibi
Finans Bilgisi Vergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi , banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri gibi
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi
Cinsiyet Verisi Cinsiyet
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Aile bireyleri ve yakın bilgisi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Etkinliklerde çekilip web sitesine konulan fotoğraflar , fotoğraf gibi
Hukuki İşlem Bilgisi Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi
Müşteri işlem Bilgisi Sipariş Bilgisi, Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi gibi
İşlem Güvenliği Bilgisi IP adresi, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri gibi
Pazarlama Verisi Anket çalışmasıyla elde edilen veriler gibi
Sağlık Verisi Gıda alerjisi ,Boy ,Kilo ,Vücut Kitle Endeksi gibi sağlıkla ilgili veriler

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
İşlem Güvenliği
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 a bendi; Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
KVKK m.5 f.2 a bendi; Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Sigorta İşlemlerinin Takibi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Müşteri İşlem Bilgisi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Cinsiyet
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Görsel ve işitsel kayıtları
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Kimlik, İletişim
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması
Hukuki İşlem
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
KVKK m.5 f.2 ç bendi ;Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Cinsiyet
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
KVKK m.5 f.2 ç bendi ;Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması
Cinsiyet
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 f bendi; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ,veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Sağlık
 • Kişiye Özel hizmet vermek amacıyla
KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu Aktarım Amacı Aktarımın Hukuki Sebebi
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Emniyet birimi
 • Yazılı talep halinde mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri
 • Denetim halinde Turizm Bakanlığı ve GİB
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)
 • Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi
 • Mali kayıtların denetlenmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
İş ortağı(mali müşavir)
 • Finansal ve mali tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması.
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
İş ortağı(Broker Sigorta Şirketi)
 • Sigorta İşlemlerinin Takibi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)
 • Mal ve Hizmet satın alması, konaklama sözleşmesinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi
KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi , tur şirketi, Nakliye Şirketi )
 • Araç kiralama, şehir turu gibi talepleriniz olduğunda bu talepleri yerine getirebilmek amacıyla
 • Mal Sevkiyatı yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)
 • Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)
 • Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları
KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ; basılı/elektronik formlar, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, kartvizit, etkinlikler, Wi-fi ,Güvenlik Kameraları, araç plakanız, iş ortakları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 •  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz Başvuru Formu’nu kullanarak,

 • Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Osmanlı Sokak No: 9 Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirketimizin Ticari merkez adresi olan Osmanlı Sokak No: 9 Taksim-Beyoğluİstanbul adresine bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle istanbulturizmveotelcilikas@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi ’nin , başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Taleplerinizin Ne Kadar Sürede Cevaplanacağı

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

LÜTFEN OTEL SEÇİN